Projekt

Našim cieľom je naštartovať verejnosť a hlavne mladých ľudí k osobnému angažovaniu sa o veci verejné a k budovaniu nových lídrov, ktorí by tieto témy riešili a pomáhali ich v budúcnosti rozvíjať.

Detaily projektu

O nás

Ako občianske združenie sa podieľame na zmodernizovaní a zefektívnení verejnej správy v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky prostredníctvo projektu s názvom „Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe“.

O združení

icon 1. fáza
Výskum k voľbám do Európskeho parlamentu

Zvýšenie povedomia o voľbách do EP a zvýšenie participácie na európskych a slovenských veciach verejných je kľúčovým predpokladom pre efektívne fungovanie demokratickej spoločnosti každej členskej krajiny EÚ.

icon 2. fáza
Zvýšenie informovanosti

V druhej fáze sa budeme zaoberať prípravou a disemináciou informačných materiálov o prepojení európskych politík a inštitúcií na slovenské politiky s dôrazom na regionálne špecifiká menej rozvinutých regiónov SR.

icon 3. fáza
Workshopy “Verejná správa očami mladých”

Príprava a realizácia série praktických workshopov bude prebiehať v siedmych menej rozvinutých regiónoch – krajoch SR, ktorých cieľom bude zvýšenie povedomia o fungovaní európskych a slovenských verejných politík.

Kontakt

Adresa
Strmý vršok 8109/109, 841 06 Bratislava