Naši europoslanci

 • Home
 • Naši europoslanci

Zoznam europoslancov SR 2019 – 2024

Monika Beňová

Politický subjekt: SMER – sociálna demokracia

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D)

Číslo funkčného obdobia: 4

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Členka Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • Náhradníčka vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • Náhradníčka vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť

Email:
monika.benova@europarl.europa.eu

Vladimír Bilčík

Politický subjekt: SPOLU – občianska demokracia

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • Náhradník vo Výbore pre zahraničné veci
 • Náhradník vo výbore pre ústavné veci

Email:
vladimir.bilcik@europarl.europa.eu

Miroslav Číž

Politický subjekt: SMER – sociálna demokracia

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výboru pre medzinárodný obchod;
 • Náhradník vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Náhradník vo Výbore pre ústavné veci

Email:
miroslav.ciz@europarl.europa.eu

Róbert Hajšel

Politický subjekt: SMER – sociálna demokracia

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 • Náhradník vo Výbore pre zahraničné veci

Email:
robert.hajsel@europarl.europa.eu

Martin Hojsík

Politický subjekt: Progresívne Slovensko

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Renew Europe Group

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • Náhradník vo Výbore pre rozpočet
 • Náhradník vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku

Email:
martin.hojsik@europarl.europa.eu

Eugen Jurzyca

Politický subjekt: Sloboda a Solidarita

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Európski konzervatívci a reformisti (ECR)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • Náhradník vo Výbore pre hospodárske a menové veci

Email:
eugen.jurzyca@europarl.europa.eu

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Politický subjekt: Sloboda a Solidarita

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Európski konzervatívci a reformisti (ECR)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 • Členka konferencie predsedov výborov
 • Náhradníčka vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Email:
lucia.durisnicholsonova@europarl.europa.eu

Peter Pollák

Politický subjekt: Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)
 • Náhradník vo Výbore pre regionálny rozvoj (REGI)

Email:
peter.pollak@europarl.europa.eu

Miroslav Radačovský

Politický subjekt: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Nezaradený poslanec

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 • Náhradník vo Výbore pre zahraničné veci
 • Náhradník vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Email:
miroslav.radacovsky@europarl.europa.eu

Michal Šimečka

Politický subjekt: Progresívne Slovensko

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Renew Europe Group

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • Náhradník vo Výbore pre zahraničné veci

Email:
michal.simecka@europarl.europa.eu

Ivan Štefanec

Politický subjekt: Kresťanskodemokratické hnutie

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 2

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • Náhradník vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku
 • Náhradník v Podvýbore pre ľudské práva

Email:
ivan.štefanec@europarl.europa.eu

Milan Uhrík

Politický subjekt: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Nezaradený poslanec

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • Náhradník vo Výbore pre zahraničné veci

Email:
milan.uhrik@europarl.europa.eu

Michal Wiezik

Politický subjekt: nezávislý

Počet preferenčných hlasov:

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti (výbory):

 • Člen Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • Náhradník vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Email:
michal.wiezik@europarl.europa.eu

Miriam Lexmann

sa svojho mandátu ujme po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Zoznam europoslancov SR 2014 – 2019

Pál Csáky

Politický subjekt: Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK)

Počet preferenčných hlasov: 19 406

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti: člen a zároveň podpredseda Výboru pre petície; náhradník vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 52
 • Návrhy uznesení: 14
 • Vystúpenia v pléne: 336
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 0
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 5 Písomné vyhlásenia: 4
 • Správy v úlohe spravodajcu: 0
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 10
 • Pozmeňujúce návrhy: 887
 • Účasť v pléne: 97,74%
 • Účasť na hlasovaní: 92,55%

Email:
pal.csaky@europarl.europa.eu

Monika Flašíková Beňová

Politický subjekt: SMER – sociálna demokracia

Počet preferenčných hlasov: 46 860

Poslanecký klub v EP: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D)

Číslo funkčného obdobia: 3

Pracovné povinnosti: členka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; Náhradníčka vo výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 259
 • Návrhy uznesení: 76
 • Vystúpenia v pléne: 866
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 0
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 11
 • Písomné vyhlásenia: 5
 • Správy v úlohe spravodajcu: 3
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 9
 • Pozmeňujúce návrhy: 617
 • Účasť v pléne: 96,23%
 • Účasť na hlasovaní: 89,38%

Email:
monika.flasikovabenova@europarl.europa.eu

Eduard Kukan

Politický subjekt: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS)

Počet preferenčných hlasov: 20 912

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 2

Pracovné povinnosti: člen Výboru pre zahraničné veci, podvýboru pre bezpečnosť a obranu; náhradník vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 10
 • Návrhy uznesení: 289
 • Vystúpenia v pléne: 157
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 5
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 10
 • Písomné vyhlásenia: 6
 • Správy v úlohe spravodajcu: 4
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 7
 • Pozmeňujúce návrhy: 843
 • Účasť v pléne: 95,85%
 • Účasť na hlasovaní: 93,12%

Email:
eduard.kukan@europarl.europa.eu

Vladimír Maňka

Politický subjekt: SMER – sociálna demokracia

Počet preferenčných hlasov: 17 704

Poslanecký klub v EP: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D)

Číslo funkčného obdobia: 3

Pracovné povinnosti: člen Výboru pre rozpočet; náhradník vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 19
 • Návrhy uznesení: 19
 • Vystúpenia v pléne: 613
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 1
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 3
 • Písomné vyhlásenia: 2
 • Správy v úlohe spravodajcu: 1
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 3
 • Pozmeňujúce návrhy: 173
 • Účasť v pléne: 100%
 • Účasť na hlasovaní: 99,34%

Email:
vladimir.manka@europarl.europa.eu

Miroslav Mikolášik

Politický subjekt: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Počet preferenčných hlasov: 26 705

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 3

Pracovné povinnosti: člen Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín; člen Podvýboru pre ľudské práva; náhradník vo Výbore pre regionálny rozvoj

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 15
 • Návrhy uznesení: 4
 • Vystúpenia v pléne: 446
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 2
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 1
 • Písomné vyhlásenia: 6
 • Správy v úlohe spravodajcu: 0
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 0
 • Pozmeňujúce návrhy: 169
 • Účasť v pléne: 93,21%
 • Účasť na hlasovaní: 92,88%

Email:
vladimir.manka@europarl.europa.eu

József Nagy

Politický subjekt: MOST – HÍD

Počet preferenčných hlasov: 14 896

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti: člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; náhradník vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín; náhradník vo Výbore pre petície

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 28
 • Návrhy uznesení: 201
 • Vystúpenia v pléne: 414
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 0
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 6
 • Písomné vyhlásenia: 5
 • Správy v úlohe spravodajcu: 3
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 3
 • Pozmeňujúce návrhy: 485
 • Účasť v pléne: 94,34%
 • Účasť na hlasovaní: 94,78%

Email:
jozsef.nagy@europarl.europa.eu

Branislav Škripek

Politický subjekt: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Počet preferenčných hlasov: 15 583

Poslanecký klub v EP: Európski konzervatívci a reformisti (ECR)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti: člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; náhradník vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 24
 • Návrhy uznesení: 212
 • Vystúpenia v pléne: 663
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 1
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 3
 • Písomné vyhlásenia: 6
 • Správy v úlohe spravodajcu: 5
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 7
 • Pozmeňujúce návrhy: 582
 • Účasť v pléne: 94,72%
 • Účasť na hlasovaní: 96,31%

Email:
branislav.skripek@europarl.europa.eu

Monika Smolková

Politický subjekt: SMER – sociálna demokracia

Počet preferenčných hlasov: 11 295

Poslanecký klub v EP: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D)

Číslo funkčného obdobia: 2

Pracovné povinnosti: členka Výboru pre regionálny rozvoj; náhradníčka vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 44
 • Návrhy uznesení: 55
 • Vystúpenia v pléne: 765
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 1
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 4
 • Písomné vyhlásenia: 6
 • Správy v úlohe spravodajcu: 0
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 3
 • Pozmeňujúce návrhy: 193
 • Účasť v pléne: 92,08%
 • Účasť na hlasovaní: 92,48%

Email:
monika.smolkova@europarl.europa.eu

Ivan Štefanec

Politický subjekt: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS)

Počet preferenčných hlasov: 19 439

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti: člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa; náhradník vo Výbore pre rozpočet

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 121
 • Návrhy uznesení: 245
 • Vystúpenia v pléne: 703
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 3
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 5
 • Písomné vyhlásenia: 9
 • Správy v úlohe spravodajcu: 2
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 5
 • Pozmeňujúce návrhy: 911
 • Účasť v pléne: 97,74%
 • Účasť na hlasovaní: 97,93%

Email:
ivan.stefanec@europarl.europa.eu

Richard Sulík

Politický subjekt: Sloboda a Solidarita

Počet preferenčných hlasov: 22 607

Poslanecký klub v EP: Európski konzervatívci a reformisti (ECR)

Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti: člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa; náhradník vo Výbore pre kontrolu rozpočtu

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 187
 • Návrhy uznesení: 1
 • Vystúpenia v pléne: 400
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 0
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 15
 • Písomné vyhlásenia: 3
 • Správy v úlohe spravodajcu: 0
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 11
 • Pozmeňujúce návrhy:1264
 • Účasť v pléne: 82,64%
 • Účasť na hlasovaní: 88,94%

Email:
richard.sulik@europarl.europa.eu

Anna Záborská

Politický subjekt: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Počet preferenčných hlasov: 42 976

Poslanecký klub v EP: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanskí demokrati)

Číslo funkčného obdobia: 3

Pracovné povinnosti: členka Výboru pre rozvoj; členka Výboru pre priemysel, výskum a energetiku; členka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 9
 • Návrhy uznesení: 113
 • Vystúpenia v pléne: 313
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 3
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 18
 • Písomné vyhlásenia: 5
 • Správy v úlohe spravodajcu:1
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 3
 • Pozmeňujúce návrhy: 763
 • Účasť v pléne: 95,85%
 • Účasť na hlasovaní: 97,03%

Email:
anna.zaborska@europarl.europa.eu

Boris Zala

Politický subjekt: SMER – sociálna demokracia

Počet preferenčných hlasov: 18 622

Poslanecký klub v EP: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D)

Číslo funkčného obdobia: 2

Pracovné povinnosti: člen Výboru pre zahraničné veci; náhradník vo Výbore pre petície; náhradník v Podvýbore pre ľudské práva

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 10
 • Návrhy uznesení: 38
 • Vystúpenia v pléne: 31
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 0
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 2
 • Písomné vyhlásenia: 3
 • Správy v úlohe spravodajcu: 0
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 0
 • Pozmeňujúce návrhy: 130
 • Účasť v pléne: 78,11%
 • Účasť na hlasovaní: 68,18%

Email:
boris.zala@europarl.europa.eu

Jana Žitňanská

Politický subjekt: NOVA; Konzervatívni demokrati Slovenska; Občianska konzervatívna strana

Počet preferenčných hlasov: 18 409

Poslanecký klub v EP: Európski konzervatívci a reformisti (ECR) Číslo funkčného obdobia: 1

Pracovné povinnosti: členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci; členka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Aktivita poslanca:

 • Otázky: 77
 • Návrhy uznesení: 209
 • Vystúpenia v pléne: 416
 • Stanoviská v úlohe spravodajcu: 3
 • Stanoviská v úlohe tieňového spravodajcu: 22
 • Písomné vyhlásenia: 14
 • Správy v úlohe spravodajcu: 1
 • Správy v úlohe tieňového spravodajcu: 18
 • Pozmeňujúce návrhy: 1125
 • Účasť v pléne: 94,72%
 • Účasť na hlasovaní: 92,81%

Email:
jana.zitnanska@europarl.europa.eu