Pracovné pozície

  • Home
  • Pracovné pozície

Náš tím odborníkov pozostáva z:

Projektový manažér
Koordinuje aktivity projektu s názvom Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe a zabezpečuje plnenie termínov.
Finančný manažér
Je zodpovedný za finančné riadneie projektu, rozpočet, správu finančných správ, komunikáciu s účtovníkom.
Odborný garant projektu
Zodpovedá za odborné vedenie projektu po obsahovej stránke, zabezpečuje kvalitu výstupov a realizovaných činností.
Junior odborník na prípravu odborných materiálov
Má na starosti výber tém ktoré budú v projekte spracované, zastrešuje ich spracovanie a tvorbu brožúr a edukačných výstupov z projektu.
Junior odborník na prípravu workshopov
Zodpovedá za obsahovú prípravu, dizajn a realizáciu odborných workshopov. Vystupuje v úlohe vedľajšieho facilitátora počas realizácie workshopov,
Senior odborník na prípravu workshopov
Zodpovedá za obsahovú prípravu a dizajn odborných workshopov Vystupuje v úlohe hlavného facilitátora počas realizácie workshopov.
Expert na zvýšenie participácie
Zastrešuje realizáciu komponentu č. 1, zodpovedá za obsahové naplňenie tohto komponentu a koordinuje jednotlivé úlohy.
Junior odborník - grafik
Spracováva odborné materiály v rámci komponentu č. 2, do atraktívnej animovanej video podoby, graficky spracováva informačné brožúry.