Projekt

Názov projektu:

Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe

Kód projektu:

314011Q457

Projekt prispeje k napĺňaniu špecifického cieľa operačného programu Efektívna verejná správa, k optimalizácii procesov a k zefektívneniu výkonu verejnej správy. Veríme, že tento stav sa nám podarí dosiahnuť naplnením merateľných ukazovateľov a hlavnej aktivity projektu.

Fázy projektu

1. fáza

Výstupom prvej fázy budú spracované závery z kvalitatívneho prieskumu, povolebná analýza príčin nízkej účasti vo voľbách do európskeho parlamentu a návrh stratégie pre zvýšenie účasti vo voľbách do európskeho parlamentu.

Zo spomenutých záverov bude následne vytvorený detailný strategický report, ktorý bude prezentovaný relevantným subjektom, ktoré pracujú pravidelne na mobilizačných kampaniach a bude konzultovaný aj so zastúpením EP a EK na Slovensku. Z výstupov prvej fázy sa teda bude dať čerpať aj pri ďalších voľbách.

Viac informácií

2. fáza

V druhej fáze dôjde k spracovaniu webovej stránky na ktorej sa budú nachádzať užitočné informácie o prepojení európskych politík a inštitúcií na slovenské politiky a život na Slovensku a materiály zamerané na zvýšenie informovanosti o fungovaní modernej verejnej správy.

Materiály budú spracované do informačných brožúr a krátkych videí. V rámci webu budú spracované aj ďalšie zaujímavé témy (vyvracanie alebo potvrdzovanie pravdivosti mýtov o nariadeniach EÚ, súčasní slovenskí europoslanci v číslach, kvíz a iné.). Webstránka bude aktualizovaná a dostupná aj po realizácii projektu.

Viac informácií

3. fáza

Výstupom tretej fázy budú zrealizované workshopy, ktoré budú realizované vo všetkých krajoch (okrem Bratislavského kraja). V každom kraji budú vybratí študenti posledných dvoch ročníkov strednej školy.

Cieľom série workshopov bude vytvoriť skupinu mladých lídrov, ktorý sa od mladého veku začnú zaujímať o veci verejné na slovenskej a európskej úrovni. Vďaka workshopom získa skupina mladých ľudí hlbšie poznanie v oblasti fungovania verejných politík a modernizácie verejnej správy.

Vďaka práci samotných študentov budú výsledky ich práce a dopad workshopov komunikovaný médiám v rámci všetkých menej rozvinutých regiónov – krajov Slovenska.

Viac informácií